Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 422

Oude doos 422

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 12 juni 2017
Oude doos 422

Gelezen in de Westlandsche Courant van 28 maart 1923.

Westlandia 1 – R. K. W. I. K.

Westlandia 1 stond Zondag in het veld aan den Langen Broekweg tegen het eerste van W.I.K. de bekende R. K. Voetbalvereeniging te Loosduinen, die het kampioenschap in de 3e klas van den R. K. Haarlemsche Voetbalbond verwierf. Een zware partij dus voor het nog jonge Naaldwijksche elftal. Westlandia is volledig en speelt voor de rust tegen zon en wind. De laatste is niet hinderlijk. W. I. K. heeft 2 invallers. Terstond na den aftrap valt Westlandia snel aan en eer het spel een minuut oud is wordt WIK ’s doelman door een schot van den linksbinnen in den hoek overrompeld. Het is 1-0 voor Westlandia. Een poosje gaat dan het spel heen en weer, doch WIK herstelt zich zienderogen en schrijdt met vasten stap voort naar de meerderheid. Als de Loosduiners in een mooien ren met goed gesloten voorhoede, komen opzetten, gaat er van den linksbinnen een hoog, hard schot tusschen de palen door, dat Naaldwijks doelman blijkbaar door de zon-belemmering niet zuiver kon zien . Het is 1-1.

Dan gaat WIK den voorsprong steeds vergrooten en meestal in denzelfden stijl n. l. door voorzetten van rechts kort voor het doel in te zetten. Zoo komt de stand voor rust op 1-4 met WIK zeer sterk in de meerderheid. De krachtsverhouding kan enigszins hieruit blijken , dat WIK voor rust 14 maal en schot op het doel afgeeft, terwijl Westlandia 3 schoten kan doen. De Naaldwijksche doelman heeft het geweldig druk en verricht veel goed werk. Westlandia maakte voor rust twee fouten, n. l. door den sterken rechtervleugel van WIK niet beter te bezetten en door onvoldoende spel van de middenlinie. Deze linie begreep haar buitengewone taak niet voldoende tegenover een zoo sterke partij. Na rust is het spelbeeld geheel anders. De middenlinie begrijpt nu haar taak en steunt voor- en achterhoede door grooter snelheid te ontwikkelen bij onvermoeide beweging. De partij is zoo goed als evenwichtig. Westlandia geeft 5 schoten op het doel af en WIK 6. Het spel gaat snel heen en weer en beide doelen komen eenige malen in gevaar. Vooral WIK ’s doelman moet aan ’t werk. De Loosduiners weten nog éénmaal het net te vinden en het fraaiste punt van heel den wedstrijd te maken door vanaf de vijandelijke helft door telkens mooi overgeven tot een prachtigen voorzet te komen die onhoudbaar ingaat 1-5. Als WIK een stafschop krijgt, toegekend tegen Westlandia, rolt de WIK speler de bal heel kalm naar Westlandia ’s doelman, zonder de gelegenheid te benutten, Het publiek betuigt levendig instemming met deze sportieve handeling.

Tot het laatst toe houden beide partijen vol, zonder dat er eenige buit in het net komt. Na rust was de strijd spannend. In den stand 5-1 eindigt de wedstrijd in het voordeel van WIK. WIK was in ervaring, beleid en balbeheersching de meerdere, doch Westlandia gaf na de rust prachtig partij. Had toen de voorhoede het spel van midden en achterlinie kunnen bereiken, dan had de uitslag iets gunstiger kunnen zijn. Scheidsrechter Scheffers leidde de partij zeer goed. Het 2e elftal van Westlandia alhier kwam Zondagmiddag te Loosduinen uit tegen W. I. K. 2 aldaar, welke laatste vereeniging met 3-2 de overwinning behaalde.

In de volgende oude doos: Uit de Westlandiaan van 21 juni 1967 GESLOTEN SEIZOEN.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden