Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 452

Oude doos 452

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 07 mei 2018
Oude doos 452

UIT DE WESTLANDIAAN VAN 10 JANUARI 1968

DE WESTLANDIAAN EN DE PERS EN HET INTERVIEW

We leven , Gode zij dank, in vrij Nederland waarin kan en mag gevraagd en gezegd worden wat men als Nederlander oprecht denkt en meent, zowel in positieve als in negatieve zin, gelijk met een Westlandiaan in Westlandia eveneens het geval is of moet zijn. Mij is geleerd voor iedere overtuiging van een ander respect op te brengen omdat daardoor geen enkel gemeenschapsbelang zelfs door middel van opbouwende reacties te denken geven en mitsdien van nut zijn. Zo ook in de Kerk, die niet staat of valt met de mening of de houding van één gelovige, immers niet die enkeling, doch alle gelovigen tezamen zijn die Kerk, anders gezegd, niet één lid, doch alle leden tezamen vormen een vereniging, in casu Westlandia.

Wij leven in een tijd van concentratie en specialisatie, waarbij kijken achteruit behoudend en ouderwets is (om niet te zeggen negatief) en kijken vooruit modern, zakelijk en verstandig is (om niet te zeggen positief) , reden waarom vele fusies, vernieuwingen etc. , hebben plaatsgevonden en moeten plaatsvinden. Immers alleen met kostenbesparende gezamenlijke inspanning kan het hoogste doel worden bereikt, hetgeen één enkeling ne eenmaal niet kan om de eenvoudige reden dat hij in zijn eentje niet tegen gezamenlijke bundeling van krachten der groten op kan en daaraan ten onder zal gaan, hetgeen op alle gebied te zien en te horen is. Logisch, die enkeling moet alles in zijn “eentje” doen en krijgt teveel hooi op zijn vork, met alle gevolgen van dien, terwijl de geconcentreerde en gespecialiseerde zaak, vereniging etc. met individueel minder arbeid en inspanning gezamenlijk véél meer zullen en kunnen bereiken, ZO OOK IN DE SPORT.

Het mag dan waar zijn dat het ooit eens tot de mogelijkheden behoort dat door welke club dan ook de eerste klasse zal worden bereikt, (in 1979 is dat gelukt, maar toen had inmiddels de hoofdklasse ook zijn entree gemaakt) doch kanonharde feiten (geen verwijten) zijn dat o. a. VELO en Westlandia zijn gedegradeerd (van de 2e naar de 3e klas) en met andere woorden geen stap vooruit, doch in tegendeel achteruit zijn gegaan, zodat gezamenlijke bundeling van krachten nodig is om zonder verder tijdverlies, kostenbesparend te gaan werken om aldus tot de hoogst mogelijke prestaties te kómen ! Daarbij is het zonde van tijd, geld en inspanning om in één gemeente (in de verre toekomst in één streek) meerdere dezelfde sportparken, gebouwen, personeel etc. te houden en te onderhouden waardoor de totaalkosten juist worden verhoogd in plaats van worden verlaagd, terwijl de daardoor vrijkomende gelden n. b. tot een vluggere en betere sportbeoefening c. q. sportaccommodatie (tribunes, jeugdtrainers etc.) kunne leiden. U gaat toch ook geen huis op een tuin bouwen als er al één naar uw zijn ter uwer beschikking staat? En wat de sportzaken betreft zowel in Honselersdijk als in Naaldwijk om over de niet gebruikte velden nog maar niet te spreken! Daarbij zijn gestarte acties van groot belang al was het alleen maar omdat fusies inbreng vereisen ( Naaldwijk heeft zich b. v. grote offers getroost om zover te komen als ze nu zijn, waarin zal moeten worden gedeeld) alsmede op en aanbouw noodzakelijk maken. Het gemis van De Hoge Bomen –boot als 2e klasser kan en mag n. l. niet als een prestigezaak worden afgedaan doch moet snel en zakelijk worden opgelost door de eigen “clubhok”-geestgedachte prijs te geven en de eigentijdse concentratie specialiteitsgedachte te propaganderen tot nut van het ALGEMEEN BELANG, in casu tot nut van de voetballers van jong tot oud in het bijzonder. En dat is nog oecumenisch gedacht ook, tenminste voor diegenen die zulks weten te verstaan. Het kost meer zelfkennis en zelfrespect dat onder ogen te kunnen durven en te willen zien dan met verlies en tijdverspilling op alle gebied op de oude voet door te gaan, hetgeen nog onverstandig en onzakelijk is ook. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID! Als b. v. RVC in de sloot springt, dan behoeft Westlandia dat nog niet te doen, om over het feit of zij kunnen zwemmen nog maar niet te spreken!

En dan zeg ik, Als Westlandia uit haar jasje groeit, dan wil zij een totaal nieuwe accommodatie bouwen ... ( dat er in l975 toch van is gekomen ) die al bestaat, hetgeen mijns inziens zonde van tijd en geld is, juist in een tijd dat de sport in het Westland méér inhoud en hoogte behoeft, alsook ( in de verdere toekomst) alsook b. v. een overdekt zwembad, kunstijsbaan, wielerbaan etc.. Westlandia-Honselersdijk-Naaldwijk, niet achteruit, doch vooruit zien en proberen zo SOEDIG MOGELIJK o. a. tot kostenbesparend topvoetbal te komen door middel van gezamenlijke bundeling van krachten, met alle voor de sport zo noodzakelijke financiële voordelen van dien, en ook in bestuurlijke (commissie-) zin weer niet wachten tot het te laat is (géén betaalde voetbalclub in het Westland, doch op alle mogelijke situaties VOORBEREID ZIJN. Aldus een in alle opzichten voorspoedig en geslaagd 1968 toegewenst.

R. J. van Dam

n de volgende oude doos: Naschrift van de redactie en een relaas van G. v. Marrewijk “samen of niet” 10 januari 1968 in de Westlandiaan.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden