Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 453

Oude doos 453

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 07 mei 2018
Oude doos 453

UIT DE WESTLANDIAAN VAN 10 JANUARI 1968

Naschrift van de redacteur op het relaas van R. v. Dam

Te zakelijk dacht ik ! Het bedroeft mij dat mijn oude vriend Rein zo buiten mijn “straatje” praat. Onhoffelijk klinkt mij “club-hok-geestgedachte” in de oren, waarmee de ruim 20 jarige persoonlijke inzet en ontelbare uren als Amateur bestuurslid in clubliefde spontaan gegeven plots wordt gekwalificeerd. Maar dat zal wel niet de bedoeling zijn; laten we maar stil glimlachten..... Overigens bedankt voor de bijdrage en prettige wensen, welke wederkerig gaarne geuit zijn bij deze.

Jac. v. Zeyl

G. L. v. Marrewijk schrijft “samen of niet ?”.

Als reactie op de redactie wil ik graag het volgende als mijn mening geven. Op de vraag die aan de orde was, fusie met “Naaldwijk”, kan men ja of nee zeggen: er zullen voorstanders zijn alsook tegenstanders, maar dat vind ik op dit moment niet belangrijk en wel om de volgende punten:

Een fusie met Naaldwijk brengt geen oplossing voor Westlandia wat betreft de speelvelden; als punt 2 betwijfel ik het dat er door een fusie met “Naaldwijk” in Naaldwijk aantrekkelijker voetbal zal komen; punt drie: de kans is niet denkbeeldig dat de tegenstanders van een fusie, zowel bij “Naaldwijk” als bij Westlandia, weer een nieuwe vereniging gaan oprichten waarmee we nog verder van huis komen; en als punt vier zou ik willen aanvoeren dat beide verenigingen een flink aantal leden hebben, vooral bij de jeugd en dan bestaat de kans dat het hele arsenaal niet overzichtelijk meer is en er niet voldoende of geen aandacht meer besteed wordt aan de jongens. Deze zaak is gaan lopen, met in het achterhoofd de voorgestelde mogelijkheid, dat Westlandia het sportpark Hoge Bomen met “Naaldwijk” samen kan gaan gebruiken. Mijn antwoord daarop is dat zulks onmogelijk is en wel om de volgende redenen: op de zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur spelen onze jeugdelftallen alsook die van Naaldwijk hun wedstrijden. Bij Westlandia hebben wij momenteel 18 elftallen van jongens tussen de 10 en 18 jaar, bij onze zustervereniging is dat ongeveer hetzelfde. Dat zou bij samenvoeging betekenen dat iedere zaterdag er minstens 15 thuiswedstrijden moeten kunnen worden gespeeld, wat met het aantal beschikbare velden onmogelijk is, en nog onmogelijk gemaakt wordt omdat de sportstichting nooit toestemming zal geven, om vier wedstrijden op zaterdagen zondag in één weekend op een bespeeld veld te laten spelen. Er komt nog bij dat we nog steeds groeien, we zijn thans in kwantiteit zo groot geworden, dat we veel beter voor de dag moeten komen in kwaliteit. Dat kan alleen maar, als de jongens voldoende gelegenheid hebben om hun kwaliteiten te ontplooien en dat zal het beste kunnen in EIGEN verenigingsverband met eigen clubtent en minstens 6 speelvelden(inderdaad startten we in 1975 met 6 velden, mooie vooruitziende blik van jeugdvoorzitter Geert). Plus een verhard oefenveld, waarop te allen tijde kan worden geoefend. Nu kom ik bij mijn eigen stokpaardje en dat is de voorbereiding van de jeugd naar de afdeling Senioren. Die voorbereiding is beslist onvoldoende, als wij niet over voldoende speelvelden kunnen beschikken, hetgeen we nu reeds ervaren.(het vervolg komt volgende week)

In de volgende oude doos: het relaas van G. v. Marrewijk “samen of niet” dat op 10 januari 1968 in de Westlandiaan is gepubliceerd

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden