Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 454

Oude doos 454

📁 Mooie verhalen 📅 vrijdag 11 mei 2018
Oude doos 454

Uit de Westlandiaan van 10 januari 1968

G. L. v. Marrewijk schrijft “samen of niet ?”. vervolg van vorige week

Betere aanpak

Een jongen met aanleg kan zich alleen dan behoorlijk ontplooien, als hij in staat wordt gesteld veel wedstrijden te spelen en ik durf gerust te zeggen, als wij daar de gelegenheid voor hadden, dat wij met onze club zoals thans, een heel goede tweede klasser, als het geen eerste klasser is, kunnen zijn. Dan zie ik nog dat de moderne voetbalclubs veel meer de nadruk gaan leggen op onderling contact op weekse dagen in de clubtenten, (toen gebruikelijk woord voor het clubgebouw) zie maar eens rond bij verschillende verenigingen : de clubtenten zijn bijkans iedere avond open voor ontspanning en dergelijke. Mijn mening is dat wij alleen maar gebaat zijn bij een eigen sportpark en liefst zo spoedig mogelijk, (wij moesten nog wachten tot 1975) omdat de belangen van onze vereniging op het spel staan. De groei is gestadig, onze huidige accommodatie is te klein om onze hedendaagse- en nog komende jeugd te geven waar zij recht op hebben. Neem mij niet kwalijk dat ik het meeste over de jeugd spreek, ik zit er regelmatig tussen en wie in de toekomst wil zien, begint bij de jeugd, die de toekomst in zich meedraagt.

Een nieuw sportpark, als dat voor ons realiseerbaar is, zal dan toch hoofdzakelijk zijn voor de jongens die nu onze jeugd uitmaken en die hierna nog in ongetwijfeld grote getale zullen volgen. De opmerking van vorige week, als zou de opvatting van Kees van Dam gevaarlijk zijn, kan ik niet helemaal delen want ergens vind ik zulke ontwikkelingen wel erg nuttig, omdat Westlandia op deze manier heerlijk in de publicatie komt. Wij moeten ons laten horen van alle kanten, waarbij ik nog wil aantekenen dat het jammer is dat onze jongens door de pers worden gevonden, als ze een been hebben gebroken!!

Westlandia flink in de belangstelling is dus wel bijzonder goed, dat wekt tenminste ook de belangstelling op voor de “vroede vaderen”. Laten we met zijn allen denken aan de jeugd welke bij ons wil sporten, opdat zij ook de mogelijkheid zullen krijgen zich goed voor die sport te geven, zich te laten begeleiden in een goed geoutilleerde omgeving. De dragers van de toekomstige maatschappij zij het alleszins waard, ook al kost het (nu) veel.

In de volgende oude doos: Gadeslager reageert in de Westlandiaan van 17 januari 1968 l1e jaargang no. 9

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden