Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 456

Oude doos 456

📁 Mooie verhalen 📅 woensdag 06 juni 2018
Oude doos 456

UIT DE WESTLANDIAAN VAN 31 JANUARI 1968

REPLIEK !!

Wanneer iets nieuws wordt gelanceerd, dan zal dat in hoofdlijnen geschieden, welke hoofdlijnen later nader zullen moeten worden uitgewerkt, met andere woorden eerst de theoretische opzet daarna de praktische uitwerking. Dientengevolge komt het mij verstandig voor niet ineens op hoofdzaken en bijzaken te reageren, doch afzonderlijk op “Naschrift van De Pers en het Interview”. “Samen of niet?” en “Fusie Discussie”, hetgeen ik zal doen. “Wie zwijgt stemt toe”, aldus een bekend spreekwoord hetgeen behoudens op het hierna vermelde in deze van toepassing is, daarbij de vraag in het midden latend of namens het bestuur dan wel door de redacteur voor eigen rekening commentaar werd geleverd.

MIJN BIJDRAGE ALS EERSTE OPZET TE ZAKELIJK ?

Ik heb nog nooit een zaak, vereniging etc. daaraan ten onder zien gaan, in tegenstelling tot de onzakelijken ! om over het feit wat zou zijn geschied indien Westlandia “te zakelijk” zou zijn geweest ten aanzien van de terreinen aan de Lange Broekweg te Naaldwijk en met name wanneer een bevestiging van de toezegging van het kerkbestuur zou zijn gevraagd en verkregen en een juiste houding ten aanzien van de bestaande pachtovereenkomst zou zijn aangenomen, alsook wanneer vrijblijvend aan de “Hoge Bomen” zou zijn meegewerkt maar niet te spreken!
Ondanks mijn waarschuwing dat het meer zelfkennis en zelfrespect kost van koers te veranderen, geeft het “Naschrift” daarvan duidelijk blijk! Ik heb nimmer de bedoeling gehad onhoffelijk te zijn en zeker niet tegen een lid van verdienste zoals de heer Jac. v. Zeijl juist om zijn 20 jarige persoonlijke inzet er een is, doch wel DRIEDUBBELZINNIG wanneer ik spreek over de “clubhokgeestgedachte”, te weten: CLUBGEEST, welke bepalend voor een vereniging is, de clubliefde zal verhogen en de sportprestaties verbeteren!
CLUBHUIS, waarin weliswaar activiteiten binnenshuis plaatsvinden tot bevordering van het onderling contact van de leden, doch waarvan het niet uitmaakt of dat clubhuis nu eigendom, gehuurd of wat dan ook is, immers niet dat gebouw, doch de gebruikers scheppen de sfeer of maken de gezelligheid! HOKGEEST: de oecumenische gedachte brengt met zich mee dat de tijd van uitsluitend Rooms Katholieke, Protestantse etc. verenigingen tot het verleden behoren, daar het algemeen belang daarmee niet is gediend, in tegenstelling tot ALGEMENE VERENIGINGEN, waarin iedereen zijn eigen inbreng (verantwoordelijkheid) heeft!

Ben ik nu duidelijk genoeg geweest ?

WIE HET LAATST (GLIM)LACHT, LACHT HET BEST! Tot de volgende keer

  1. J. v. Dam

Redactie: Jammer van dat laatste (glim)lach zinnetje. Overigens kan ik persé niet met de gedachtegang van de heer v. Dam meegaan (En zo sluit de fusie-discussie zich via de Westlandiaan, nu na 50 jaar is het makkelijk oordelen, wie de beste inzichten had!)

In de volgende oude doos: Uit de Westlandiaan van 10 april 1968, uitwerken totstandkoming van contactcommissie.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden