Home » Nieuws » Aad van Holstein en Geert van den Enden in het zonnetje gezet.

Aad van Holstein en Geert van den Enden in het zonnetje gezet.

📁 Nieuws 📅 donderdag 28 september 2017
Aad van Holstein en Geert van den Enden in het zonnetje gezet.

Bijna elke dinsdagochtend zijn Aad van Holstein(82) en Geert van den Enden(81) te vinden in de ‘archiefkamer’ van Westlandia. Ze zijn dan aan het archiveren. Alle ‘nieuws van gisteren’ wordt verzameld, uitgeknipt, gescand en netjes (digitaal) opgeslagen.

Op dinsdagochtend 9 september werden zij gehuldigd in het bijzijn van al die vrijwilligers die overdag allerlei werkzaamheden verrichten op het sportpark. Voorzitter Stefan Kester kweet zich geweldig van een van zijn laatste taken als eerste man van Westlandia. Hij hemelde Aad en Geert op en benoemde hen tot Lid van Verdienste. Hij speldde hen de bijbehorende speld op en overhandigde  bloemen en een dinerbon.

Eerste herinneringen aan Westlandia.

Aad:

Zijn vader was in de beginjaren voorzitter. In 1925 stond hij één jaar aan het hoofd van de nog jonge vereniging.

‘Als kind van 5/6 jaar ging ik met mijn moeder mee naar de Geestweg. Daar speelde Naaldwijk. Er was een wedstrijd tussen oudgedienden van Naaldwijk en Westlandia. Mijn moeder ging nooit mee naar de voetbal. Toen wel, want mijn vader speelde. Ik herinner me nog dat mijn vader de bal schopte en achterover viel. Ik schrok daar zo van dat ik in huilen uitbarstte.’

Geert:

‘Het was in 1945/1946. Westlandia was toen net kampioen geworden. Met de fiets voorop de stang bij mijn vader ging ik naar de voetbal. Als jongentje rommelde je wat, speelde met vriendjes. Ik moest zelf naar huis lopen, helemaal van de Middelbroekweg naar het dorp.’

Niet bij Westlandia gevoetbald.

Geert:

‘Bij ons was dat wel een geldkwestie. Je was al blij dat je in die tijd een paar gewone schoenen had. Voor de voetbal moest je voetbalschoenen hebben. Dat was niet haalbaar toen ik 12 jaar was.

Ik was wel een trouw supporter. Ik ging altijd met vrienden mee op de fiets naar uitwedstrijden. Daarna met mijn zwager en later met mijn broer.

Ook werd ik gevraagd voor het jeugdbestuur. Er zou niet zoveel tijd in gaan zitten, maar ik wist wel beter. Ik heb het uiteindelijk toch 7 jaar gedaan. Voor het hoofdbestuur gold eigenlijk hetzelfde. “Het kost je niet veel tijd”. Maar om het goed te doen kostte het wel veel tijd en dat had ik toen niet.’

 

Aan de poort.

Geert:

Geert stond ook 12 jaar aan de poort bij Westlandia. Dat maakte hem een tot in het buitenland bekende Westlander. Tijdens een vakantie in Spanje zat hij met zijn vrouw op een zonnig terrasje. Komt er onbekend persoon op hen af: ’Dat hebben ze in Naaldwijk niet? Ja, jij staat bij Auto Electra aan de balie en bij Westlandia aan de poort.

Aad:

Toen Aad een jaar of twaalf was ging hij met vriendjes mee naar de voetbal. Later ging hij in De Haag naar school. Dat heeft hem wel afgeleid van Westlandia. Pas veel later toen er ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een jubileumboek gemaakt moest worden, kwam Westlandia weer in Aads blikveld.

Hij was en is journalist en werkte jarenlang voor Het Binnenhof, maar niet op de sportredactie. Een keer moest hij de opmaak van de sportpagina op maandag verzorgen. Dat betekende de indeling van de artikelen doen en koppen maken. Aad had ‘gekopt’: “Westlandia gewonnen”. Vervolgens ging de pagina naar de zetter. Die zag een fout: “Westlandia had verloren”. De pagina moest over om de kop te veranderen

Hoogtepunten met Westlandia.

Geert:

‘1954. Met 17 bussen gingen we vanuit Naaldwijk naar Lisse. Toen de bussen na de gewonnen wedstrijd weer richting Naaldwijk vertrokken, zei de chauffeur: We maken een extra rondje door Lisse. Dat was  toen nog een klein dorp. Thuis wonnen we met 3 – 1 en uit werd het 1 – 0. We promoveerden naar de derde klasse.’

2001.Geert herinnert zich ook nog goed de wedstrijd in Barendrecht tegen de amateurs van Feyenoord. Het werd 3 – 2 voor de Naaldwijkers. ‘René van Schie legde de Feyenoorders in de luren.’ Westlandia promoveerde toen naar de Hoofdklasse.

Het jubileumboek ‘Westlandia scoort 75’.

Aad:

Voor de krant moest ik een serie verhalen maken over de feestdagen in het Westland. Ik dacht aan eten, aan oliebollen en kwam uit bij Theo Schalke de bakker en Ton Ballering, die een groothandel in levensmiddelen had. Ton vroeg toen Aad of hij een boek wilde maken tgv het 75-jarig bestaan van Westlandia. Aad zegde toe, maar Ton moest er wel iemand bij zoeken, die Westlandia goed kende.

Geert:

Men had Geerts broer Aad gevraagd. Die had gezegd: ’Vraag het maar aan mijn broer Geert. Die zegde toe. Aad van  Holstein wist aanvankelijk niet wie die Geert van den Enden was, totdat hij voor de krant een keer naar Auto Electra ging vanwege het slaan van een eerste paal. Op zoek naar Geert van den Enden was er wat verwarring, want er was ook nog een Gerrit van den Enden. Toen ze elkaar uiteindelijk ontmoetten, had Aad gezegd: “O, maar jou ken ik wel.”

Het klikte eigenlijk meteen. Zij gingen aan het werk. Aad was de journalist, de schrijver. Geert kende heel veel mensen. Hij had de contacten, die verhalen en tekst opleverden. Van een lid kregen ze jaargangen van De Westlandiaan vanaf 1952. Elke dinsdag waren ze deze clubbladen aan het doorspitten. ‘We kregen voor het boek 75 pagina’s, we hadden tekst voor 175 pagina’s.’

Geert en Aad werden op de feestavond ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum geprezen om hun prachtige jubileumboek. Wij hadden weleens tegen de toenmalige voorzitter Janus Kouwenhoven gezegd, dat het jammer was, dat Westlandia geen archief had. Hij maakte toen handig gebruik van de gelegenheid en vroeg ons of wij een archief wilde opzetten. Dat hebben we gedaan.

Knippen en plakken.

Geert en Aad:

‘Vanaf 1997zijn we begonnen met het opzetten van een archief. We hadden er geen enkele ervaring mee. We zijn begonnen op onze manier, zoals wij dachten dat het moest. We begonnen met knippen en plakken. We kregen oude stukken. Alles wat we verzamelden, classificeerden we op jaar-maand-datum- titel.’

Aad werd ook actief bij het Historisch Archief van de gemeente Westland. Bij Peter Smit, de gemeentearchivaris stond op de deur: “Over het nieuws van gisteren.”

Dat werd de naam van de archiefgroep van Westlandia. Ton Ballering, die ook geïnteresseerd was in het verleden van Westlandia, werd de voorzitter van de ‘Werkgroep Westlandia over het nieuws van gisteren’.

Bijzondere stukken in ons archief.

Aad en Geert:

Naast alles wat met de RKVV Westlandia te maken heeft, hebben wij ook aparte dossiers over  Westlandianen die de vleugels uitspreidden, zoals Johan Voskamp, Mandy vd Berg en Richard Grootscholten.

Opvolging.

Geert heeft enige tijd geleden aangegeven in de werkgroep, dat er naar opvolgers voor hem en Aad gezocht moest worden. Die mensen konden dan via een warme overdracht ingewerkt worden. Er werden daadwerkelijk opvolgers gevonden. Renate vd Meer treedt in de voetsporen van Geert en Aad en is in opleiding bij Geert. Verder is Harry Groenewegen de werkgroep komen versterken.

Vlog

Toevallig kwam een nieuwe nieuwsuiting op het pad van de werkgroep.

Alphons de Wit had een vlog over Westlandia, opgenomen langs de lijn, tijdens de thuiswedstrijd tegen OJC Rosmalen. Dat moet natuurlijk ook in het archief bewaard worden. Op een speciale harde schijf.

Geert van den Enden en Aad van Holstein zijn gehuldigd, maar zij zullen zeker regelmatig binnenlopen in de archiefkamer voor hand en span diensten. En  zegt Geert: ‘Wij hebben het opgezet en wij weten alles te vinden.’

JvdM

 

Deel dit artikel met je vrienden