Home » Nieuws » Ben Burger, een man met een echt groen wit hart.

Ben Burger, een man met een echt groen wit hart.

📁 Nieuws 📅 dinsdag 03 oktober 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 september jl. is Ton Ballering altijd de man die met lovende woorden de vrijwilliger van het jaar naar voren vraagt. Dit jaar hoorde Ben Burger plotseling zijn naam noemen in de (zijn) mooi opgeknapte kantine. Ton had niet alleen prachtig proza, maar ook een prachtige bos bloemen en als nieuwigheidje een plaquette met de inscriptie: Ben Burger Vrijwilliger van het jaar 2016-2017 RKVV Westlandia.

Geen wisselbeker, maar een plaquette op naam.

Ton sprak over leiderschap, hulp-trainerschap en voorzitterschap van de commissie onderhoud. “..,die met de laatste verbouwing drager was van het timmerwerk en ook het schilderwerk niet schuwde.”

Een paar dagen later praten we op een rustig moment en op een rustige plek met Ben Burger. Toevallig komt Ton Ballering nog even voorbij met de grote verenigingsbokaal in de hand. De beker die Ben Burger niet kreeg, verdween in de prijzenkast.

Ben de voetballer

Ben maakte kennis met Westlandia via zijn vader, want die ging bij thuiswedstrijden van Westlandia altijd kijken. Op 13-jarige leeftijd ging hij zelf voetballen en … zijn vader is nooit wezen kijken bij zijn zoon. Zo ging dat vroeger. Hij voetbalde tot zijn 37-ste. Hij speelde in het 3-de, in het 2-de en een halve wedstrijd in het 1-ste. Hij was laatste man. Hij was een sportieve speler, ”ik heb nooit iets gemeens gedaan”. Het stapte over naar zaalvoetbal en heeft dat gedaan tot zijn 55-ste. Toen stopte hij met voetballen.

Tussendoor zat hij in het jeugdbestuur en ging hij mee met voetbalkampen. Hij werd leider en hulptrainer bij Cees van  Dam van het 5-de. Hij was jeugdtrainer van de C en de B. Ook hiermee stopte hij op 55-jarige leeftijd.

Ben de bouwer

Na zijn schoolopleiding en diensttijd begon Ben als timmerman. Al snel kwam hij in dienst van de Woningbouw Coöperatie. Dat werd later Vestia. Hij was jarenlang opzichter onderhoud. Hij maakte de werkindeling voor de aannemers en hij deed de aanbestedingen. Hij heeft in die functie nooit meer getimmerd.

Toen hij 60 jaar en 9 maanden oud was, nam hij met een tevreden gevoel afscheid van Vestia.

Ben de voorzitter van de Commissie Onderhoud

Op zijn 60-ste kwam Westlandia weer bij hem langs. Ze zochten een voorzitter voor de Commissie Onderhoud. Die taak heeft hij op zich genomen. De taak van die Cie. omvatte reparatie, voorkomend timmerwerk, graafwerk, tegelwerk elektriciteit met als belangrijkste doel een tiptop sportpark.

Onlangs heeft hij dit voorzitterschap neergelegd. Hij betreurt het dat er nog geen opvolger voor hem is gevonden om alle onderhoudstaken te coördineren.

Toen er een paar maanden geleden plannen waren gemaakt om de kantine op te knappen, werd er weer bij Ben aangeklopt. En Ben stapte er weer in, want hij vindt het belangrijk dat je binnen de vereniging alles zoveel mogelijk met elkaar doet. Dat is de enige manier, waarop een vereniging kan blijven bestaan.

Bij de laatste verbouwing is Ben Burger wekenlang in touw geweest met vele anderen, want die klus moest gebeuren. Ben is ook een man die gaat voor kwaliteit, als er iets gemaakt wordt, moet het zo netjes mogelijk. Dat is nu ook weer het geval in de kantine. Zoals die er nu uitziet, vindt hij de kantine heel mooi, die hoge banken langs de zijkanten, die glasfoliefoto’s op de ramen.

Ben de Westlandiaan

Ben is Westlandiaan in hart en nieren. “Als ik in Spanje ben, dan wil ik altijd zo snel mogelijk weten hoeveel de club gespeeld heeft. En ik lees altijd alles wat er over Westlandia geschreven wordt.” Het is duidelijk, dat Ben Burger de vrijwilligersplaquette voor 200% terecht verdiend. Hij ziet het als een teken van waardering voor vele jaren vrijwilligerswerk. Met plezier, maar ook met een groot verantwoordelijkheidsgevoel is hij samen met een aantal mede-vrijwilligers al heel veel jaren actief voor de vereniging. Daarom is hij er trots op dat hij deze plaquette heeft mogen ontvangen.

JvdM 

Deel dit artikel met je vrienden