Home » Nieuws » Oude doos 441

Oude doos 441

📁 Nieuws 📅 maandag 15 januari 2018
Oude doos 441

Uit de Westlandiaan van 27 december 1967

De secretaris van Westlandia schrijft over 1967, een bijzonder jaar!

Na het verschijnen van dit clubblad, resten ons nog maar enkele dagen en ook 1967 is weer geschiedenis geworden. Maar het zal een jaar zijn waaraan wij nog wel eens met gemengde gevoelens aan terug zullen denken, aangezien het gelukkig nog niet zo vaak in de Westlandia geschiedenis is voorgekomen dat de twee hoogste elftallen in een seizoen degradeerden. Doch hoe onprettig het moge klinken ook uit deze degradatie is een les geleerd en wel, dat aan de technische ontwikkeling der spelers nog wel iets te doen valt. Een streven om het verloren terrein zo spoedig mogelijk terug te winnen, lag voor de hand, doch hiervoor moet eerst het nodige spelersmateriaal aanwezig zijn.

Als oefenmeester werd aangesteld de heer L. v. Geest, welke de nodige bevoegdheden kreeg om die spelers onder zijn hoede te nemen, waarvan mocht worden aangenomen dat zij in de toekomst in staat zijn het verloren terrein terug te winnen (de op één na hoogste amateurklasse), doch uiteraard vergt dit tijd. (Het zou tot 1979 duren alvorens we weer die status verwierven) Het is daarom nog te vroeg om bepaalde conclusies te trekken wel kan gezegd worden dat het eerste deel der huidige competitie niet ongunstig verloopt. U zou echter de gedachte krijgen, bestaat Westlandia eigenlijk alleen bij de gratie der hogere elftallen. Dit is natuurlijk geenszins het geval, het zijn en blijven plezierige of onplezierige bijkomstigheden.

Het bestaan van Westlandia in 1967, is bepaald door de binding der leden, die door deze binding in staat gesteld worden het voetbalspel te spelen in georganiseerde vorm. Dat er interesse bestaat om dit voetbalspel te spelen, getuige het grote aantal elftallen wat aan de huidige competitie meedoet. En dit alles moet nog steeds plaatsvinden op onze 3 velden aan de Langebroekweg, waarvan één veld tijdens de wintermaanden voor competitievoetbal praktisch ongeschikt is door de intensieve trainingen welke erop plaatsvinden. Wij hebben de laatste weken weer kunnen lezen uit verschillende verslagen van de gemeenteraad, dat een spoedige verhuizing beslist nog niet het geval zal zijn, gezien de financiële positie van de gemeente. Gelukkig heeft Rijkswaterstaat ons voor 1968 weer toestemming gegeven van de huidige terreinen gebruik te maken hetgeen betekent dat op dat punt dit jaar geen moeilijkheden te verwachten zijn.

Wat wel zorgelijk wordt, zijn onze kleedkamer accommodaties, niet alleen het beschikbare aantal is niet toereikend, doch bovenal de toestand waarin deze verkeren haalt beslist niet het vereiste minimum. Op grond hiervan zou het toe te juichen zijn indien wij het komend jaar enig houvast kregen hoelang zij nog dienst zouden moeten doen.(het zou nog 7 jaar duren, in 1975 is de verhuizing doorgegaan) Laten we hopen dat 1968 voor Westlandia een voorspoedig jaar zal worden, dat naast een gezond verenigingsleven ook een aantal sportieve successen gebokt zullen worden, daarnaast wensen wij alle leden, oefenmeester (we hadden er toen slechts 1) leiders, commissieleden en allen die op enigerlei wijze bij Westlandia betrokken zijn een voorspoedig jaar toe. Secr. A. v. Veldhoven.

In de volgende oude doos: Westlandia – VOC 3 december 1967 Tonoudedoos

 

 

 

Deel dit artikel met je vrienden