Home » Nieuws » Van de bestuurstafel maart 2018

Van de bestuurstafel maart 2018

📁 Nieuws 📅 dinsdag 13 maart 2018
Van de bestuurstafel maart 2018

 

Van de bestuurstafel…

Dit keer een korte terugblik op de bestuursvergadering op 8 maart jl. In zijn openingswoord blikte de voorzitter terug op de succesvol afgesloten thuiswedstrijd tegen Jong Vitesse op 4 maart met daarbij een goede opkomst van gemeenteraadsleden die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om bij Westlandia te gast te zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. 

In onze vorige terugblik hebben we melding gemaakt van het initiatief van de gemeente Westland om een gebiedsvisie Hoge Bomen op te stellen. De eerste resultaten hiervan zullen op 27 maart a.s. met de sportverenigingen worden gedeeld. Vertegenwoordigers van alle verenigingen op de Hoge Bomen zijn die avond bij Westlandia te gast om door de gemeente op de hoogte te worden gesteld van de uitkomst van de inventarisatieronde langs de verenigingen.

Westlandia heeft positief gereageerd op het verzoek van tankstation PEUT, gelegen aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk, om deel te nemen aan het lokale sponsorprogramma “Tank en Schenk”. Klanten die bij PEUT tanken kunnen 1 cent per liter schenken aan een vereniging of goed doel. Allen die Westlandia een warm hart toedragen, kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de club. Het bestuur heeft met genoegen geconstateerd dat de eerste resultaten van dit mooie initiatief al zichtbaar zijn.

De contouren van het profiel van de functie van verenigingsmanager beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het bestuur heeft als richtlijn bepaald dat de functie bij voorkeur in 3 delen moet worden opgeknipt; een technisch, algemeen en commercieel deel. Genoemde aspecten worden nader uitgewerkt in een voorstel t.b.v. de volgende vergadering.

In het ‘rondje langs de velden’ is verslag gedaan van de lopende gesprekken inzake de invulling van de zaterdag- en zondagselectie voor het nieuwe seizoen 2018/2019. Zoals elk jaar is er sprake van een aantal mutaties, de verwachting is de selecties tijdig op orde te hebben. De sponsorcommissie heeft een update gegeven van de gesprekken met sponsoren inzake shirtsponsoring. Binnen nu en enkele weken moeten partijen tot consensus komen om tijdig met de productie van de nieuwe kleding te kunnen starten. De penningmeester tenslotte heeft verslag gedaan van de financiële gang van zaken. De cijfers ontwikkelen zich naar tevredenheid en min of meer in lijn met de begroting. In de vorige vergadering was nog sprake van een achterstand in kantineopbrengsten, het oliebollentoernooi en de succesvolle thuiswedstrijd van Zondag 1 op zaterdag 20 januari tegen Quick hebben ervoor gezorgd dat deze achterstand grotendeels is ingelopen.

 

Deel dit artikel met je vrienden