Home » Nieuws » Oude doos 450

Oude doos 450

📁 Nieuws 📅 maandag 09 april 2018
Oude doos 450

UIT DE WESTLANDIAAN N0.12 VAN DE 16E JAARGANG 7 FEBRUARI 1968. DAAR SCHRIJFT EEN ONBEKENDE:

ER IS MAAR EEN WESTLANDIA..!!

Dit klinkt als een kreet! Als er discussies ontstaan over fusiegedachten – overigens een dynamisch tijdverschijnsel – dan komt des te sterker bij de goede leden de gehechtheid aan de eigen club naar voren. Dit is dan eigenlijk een groot winstpunt. Als een bestuur zakelijke dingen heeft te behandelen, dan raakt dit nauwelijks de leden in-doorsnee. Dan is het verschrikkelijk vervelend als datzelfde bestuur zich zódanig verdiept in die zakelijke beslommeringen, dat er geen of bijna geen tijd meer overschiet om het normale verkeer met de leden te onderhouden. Hierin kan dus een bestuurscollege tekort schieten en dan zal het meestal een bepaald aantal leden van dat bestuurs-gezelschap zijn, welke zich nauwelijks tijd gunt voor contact met de leden. En dan vanzelfsprekend niet alleen de “zichtbare leden van het eerste- of tweede team, maar óók die van de elftallen acht en negen! Dat is een hele opgave en wij begrijpen best dat enkele goedwillende – alles proberende leden van de clubleiding – ook niet alom tegenwoordig kunnen zijn. Dan moet evenwel blijken dat er in die richting gestreefd wordt ! Maar contact met de leden, controle op de sfeer – een ongedwongen sfeer – in de elftallen. Het is bepalend voor het gezicht naar buiten van de vereniging, hoe de onderlinge verstandhouding is. Met de elftallen legt men contact met andere clubs, komt men buitengaats en zal een stempel drukken op een te spelen wedstrijd.

Kader nodig

Het gaat niet altijd even gemakkelijk…! Heel natuurlijk overigens. Want waar men met mensen van diverse pluimage omgaat, zal bemerkt worden, hoeveel kanten er zijn in de contacten met zoveel medemensen. Dan bemerk je pas hoe avontuurlijk het leiderschap zijn kan. Om nog even terug te komen op de minder gemakkelijkheid, om niet te zeggen stroef lopende sfeer, zoals die KAN voorkomen in de elftallen, moeten wij zeggen dat erbij moeilijkheden juist een gezond kader nodig is. De Ned. Kath. Sportfederatie ijvert op bijzonder prijzenswaardige wijze voor de vorming van goed afgerichte bestuursleden en sportleiders c. q. jeugdleiders. Dat dit een tijdrovend en veelomvattend werk is, behoeft waarlijk geen betoog, maar wij zouden gaarne zien dat ook leiders en bestuursleden van Westlandia zich geroepen voelen tot het volgen van een kadercursus. Er is beslist behoefte aan. Onlangs volgden enkele junioren-leiders een NKS cursus in de GDA kantine te Loosduinen – 3 heren- doch dit is zeer onvoldoende. Als men in deze dynamische tijd, met een koortsachtig studerende jeugd, zich als leider tussen die jeugd wil handhaven, dan dient men zich daarvoor ook te bekwamen. Al kost het ook wat offers – en tijd, het is ruimschoots ten goede besteed. Dan is men als leider steeds beter opgewassen tegen zich eventueel aandienende moeilijkheden. Het deugt niet, als er onenigheid heerst in een team en de leider staat ergens met een mond vol tanden. …. Alleen een “schreeuwer” zal zich dan tijdelijk redden maar het kwaad woekert voort…! Als een scheidsrechter het fout doet, moet de leider het minstens kunnen begrijpen ; dat kan dus dán pas, als men een ruimer inzicht heeft in spelregels en verdere bijkomstigheden. Als we dat willen betekenen voor de club, zullen wij er samen iets méér voor moeten doen en alleen dán pas kan er volledig gezegd worden

er is maar één Westlandia.

In de Westlandiaan stond geen schrijver vermeld, ik vermoed Red. Jac. v. Zeyl

In de volgende oude doos: 3 januari 1968 schrijft Jac. v. Zeyl over De pers en het interview

Tonoudedoos

 

Deel dit artikel met je vrienden