Home » Nieuws » Rouwkaart Peet Barendse en IM Westandia

Rouwkaart Peet Barendse en IM Westandia

📁 Nieuws 📅 donderdag 17 mei 2018
Rouwkaart Peet Barendse en IM Westandia

kpb01

kpb03

kpb02


Afgelopen maandag 14 mei bereikte ons het droevige bericht van het onverwachte overlijden van onze medewerker en vrijwilliger

Peet Barendse

Binnen RKVV Westlandia was Peet de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de dagelijkse gang van zaken in de club.

Hij maakte deel uit van de Jeugdcommissie en was verantwoordelijk voor een veelheid aan activiteiten, zoals: maken van de veld- en kleedkamerindeling, plannen van oefenwedstrijden, bestellen materialen, organiseren van toernooien en nog vele andere zaken.

Met name de toernooien die hij organiseerde waren zijn grote trots!

RKVV Westlandia is Peet veel dank verschuldigd en verliest in hem een bijzonder mens. Iemand die door de jaren heen een echte Westlandiaan is geworden, een visitekaartje voor de club en graag gezien.

Hij was een vraagbaak en luisterend oor voor onze leden en stak zijn omgeving graag de helpende hand toe. Hij laat een grote leegte na. Wij voelen ons machteloos hem niet te hebben kunnen helpen in zijn eenzame strijd.

Wij wensen Yvonne, de kinderen en overige dierbaren veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, commissies en leden RKVV Westlandia,

Geo van der Wilk,
voorzitter


In memoriam Peet Barendse

De hele Westlandia gemeenschap is opgeschrikt door het plotselinge en tragische overlijden van Peet Barendse. Een groot Westlandiaan, niet zo maar iemand, hij verrichtte vele taken bij de club.

Peet was heel lang wedstrijdsecretaris bij JO17 en JO19, vroeger A en B klasse genaamd. Niks was hem te veel. Sinds vorig jaar was ook het wedstrijdsecretariaat bij de dames Veld-voetbal hem toevertrouwd. Hij speelde een belangrijke rol bij de directe voorbereiding van wedstrijden. Hij verzorgde de inkoop van ballen en beheerde ze ook daadwerkelijk. De indeling van kleedkamers, vaak een hele puzzel, deed hij ook. Evenals de veldindeling. Hij zorgde voor veel teams voor een scheidsrechter. Geen gemakkelijke klus om dan de juiste man of vrouw voor die taak te vinden. En of dat alles nog niet genoeg was was hij ook actief bij de organisatie van toernooien en bij de voorbereiding de van de oefenwedstrijden voor de jeugdselectie.

Hij onderhield via de computer ook veel contacten met de KNVB waar het ging om wedstrijduitslagen.

Hij heeft zich ook ingespannen om contribuanten te krijgen voor de grote Clubactie. Hij telefoneerde dan naar veel Westlandia-sympathisanten. Het jeugdvoetbal ging hem zeer ter harte.

Westlandia verliest in Peet iemand die heel veel werk voor ons aller Westlandia verzette, zeker ook achter de schermen.

Het verlies is groot zeker voor de direct nabestaanden. Wij wensen mevrouw Barendse en haar dochters de kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Deel dit artikel met je vrienden