Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 457

Oude doos 457

📁 Mooie verhalen 📅 woensdag 13 juni 2018
Oude doos 457

Uit de Westlandiaan van 10 april 1968

(Ook 50 jaar geleden kwam Westlandia al handjes tekort)

Kontakt commissie

Bestuur en leiders zijn enkele malen bijéén geweest om samen een belangrijk punt in onze vereniging te bespreken ! En te komen tot een commissie die met elkaar verschillende avonden zullen organiseren (vergelijkbaar met de pubquiz van nu) , in belang van de goede sfeer en samenwerking in heel Westlandia. Er moet niet verwacht worden, dat het bestruur hiervoor grote financiële ( weer hetzelfde als nu) offers zal kunnen maken. Er zal echter gestreefd worden naar een behoorlijke reductie op alle dranken (laat Jan de Bruin het maar niet lezen) , terwijl de koffie altijd klaar staat! De sfeer op deze avonden zal dus niet bepaald worden door een aantal consumptiebonnen! Waarin dan wel? Ik dacht, dat dit te bereiken is, door samen buiten het voetbalveld, elkaar te leren kennen. Bij de één zal dit bij een spelletje kaart zijn, bij de ander met een dansje of een gezellig glaasje, knobelen, kasje gooien, en het kan zelfs met zomaar een babbeltje ! Met al deze zaken zal rekening worden gehouden. Belangrijk is, dat je meedoet, niet om een oude vertrouwde, maar om een eigen sfeer van nu, en waarom zou die niet goed kunnen zijn? Binnenkort heeft de clubtent (ouderwets woord voor kantine en afgeleid van een nog ouder woord omdat de club min of meer in een tent bivakkeerde in de jaren na de oprichting) een kleine verandering ondergaan. Er is getracht meer sfeer te scheppen. ( de grootte van de kantine in die tijd was plm. 15 m. breed en 12 m diep gezien vanuit de ingang zodat een oppervlakte beschikbaar was van 180 m², waarin dan ook attributen stonden zoals een tafeltennis en een jukebox) Met een gezellig avondje zal daar binnenkort aandacht aan worden besteed.

De Leiders Piet Vijverberg, Piet Vollebregt en Aad Vollebregt jr., de leden Peter Hoogerwerf, Hans Kos en Guus Schalke, juniorenvoorzitter Geert van Marrewijk, kaartleider Geert Verbeek en bestuurslid Piet van Dijk, zullen trachten hierin vorm te geven in een vergadering op 18 april. De elftallen zijn zo ruim mogelijk hierin vertegenwoordigd. Zijn er echter nog wensen of moeilijkheden, geef ze door aan je leider. In de bijeenkomst van bestuur en leiders 25 april worden deze dan besproken. Ongetwijfeld kan men binnenkort in ons blad van al deze werkzaamheden méér horen ! Aan ieder lid echter de daad, zijn beste beentje hierin voor te zetten

Eltalleider Westlandia II

Er is nog wat ruimte in diezelfde Westlandiaan stond

Wil aan de verfkwast

Toen ondergetekende vorige week op een middag in de clubtent kwam zag hij 2 ijverige lieden bezig met een verfkwast. De heer P. Schermer had de rode kozijnen voor zijn rekening genomen, terwijl door beneden op een kistje zittend, het in gips gestoken been meeslepend en eveneens ijverig kwastend op de zo pas aangebrachte lambrisering, hij Wil Roos antwoordde. Goed zo Wil ………(Wil Roos was in die tijd een 1e elftalspeler) zo was je een prima voorbeeld voor werkzame (voetballende) leden.

Jac. van Zeijl.

In de volgende oude doos: Uit de Westlandiaan van 24 april 1968, over de kontactcommissie, polio tournooi en Westlandiaanse krabbels.

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden

Afgelastingen