Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 459

Oude doos 459

📁 Mooie verhalen 📅 maandag 20 augustus 2018

Uit de Westlandiaan van 10 juli 1968

Jaarvergadering

A. s dinsdag 16 juli aanvang 8 uur wordt de jaarvergadering gehouden in de clubtent. Wij nodigen alle Senioren leden uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn, teneinde het en wee van Westlandia te bespreken.
Agenda, daarop stonden alle punten, als ieder jaar, mijn oog viel op de penningmeester die zijn jaarverslag deed, waarbij alle cijfertjes in de Westlandiaan zijn opgenomen.
De balans per 30 juni 1968 luidde
Clubtent f. 1.00 Lening o/g f 6.500.00 Tribune - 6.500.00 Kapitaal - 681.67 Bank - 280.10 Giro - 10.81 Kas - 389.76
Totaal f. 7.181.67 f. 7181.67

Wat een eenvoud met nu vergeleken.

De begroting voor 1968/1969 zag er als volgt uit:

Contributies - 9.500.00 Controle f. 120.00 Donaties - 3.200.00 Reisgeld - 1.680.00 Entree gelden - 4.500.00 Aflossing - 1.300.00 Clubblad advertenties - 6.000.00 Huur, onderh. Ed7500.00 Reclameborden - 2.000.00 Materialen - 2.200.00 Reisgeld eigen bijdrage - 400.00 Omzetbel. - 400.00 Rijwielstalling - 400.00 KNVB - 2.300.00 Tribune - 800.00 Bestuurskosten -1.200.00 Kantineverkopen - 5.000.00 Contactavonden -2.500.00 Handbal - 100.00 Trainer - 7.000.00 Verloting bal - 1.000.00 Clubblad - 8.500.00 Bijdrage gemeente Naaldwijk - 4.000.00 Rente - 500.00 Voetbalspel - 300.00 Diversen - 1.000.00 Juke-box - 200.00
Totaal f 37.500.00 f. 37.500.00

Een paar cijfertjes van nu

Contributies € 175.000.00 KNVB € 34.000.00 Advertenties/Reclameborden - 32.000.00 Onderhoud - 58.000.00
Totale baten/lasten - 551.000.00 f.551.000.00

U ziet een verschil van dag en nacht. Natuurlijk moeten we in ogenschouw nemen dat inflatie ook behoorlijk drukt op de cijfers, maat toch.

In de volgende oude doos: De ijver van het sparen in 1968

Tonoudedoos

Deel dit artikel met je vrienden