Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 474

Oude doos 474

📁 Mooie verhalen 📅 donderdag 06 december 2018
Oude doos 474

Uit de Westlandian vaan 4 december 1968 17E jaargang No. 1

Elftalleider Janus Kouwenhoven schrijft:

Westlandia – Velo en St. Nicolaasfeest

De z. g. kruitdampen zijn opgetrokken. De balans van de week is opgemaakt. De verslagen weer gelezen en we kijken reeds uit naar de komende derby tegen Naaldwijk (zie in de vorige Westlandiaan). Wanneer een vereniging een trainer heeft, die wat ment noemt, HET kan vertellen, dan is dat een gave van die trainer en tegelijkertijd een verdienste van die vereniging, die een dergelijke figuur aantrekt. Maar wanneer de spelers, die het aangaan, het niet vatten, dan is die trainer voor die speler niet de juiste man. Kan die trainer echter wel zijn mensen bereiken en de jongens zijn in staat het gesproken woord om te zetten in daden, d. w. z. de opdracht uitvoeren , dan is dat pure winst.
Afgelopen zondag hebt u allen kunnen zien, hoe gedisciplineerd er gevoetbald is (Velo) en hieruit moet de weg wijzen naar omhoog.

Nu iets anders

A. S. zondag 8 december (1968) om uiterlijk half negen worden geselecteerden verwacht in de clubtent (kantine) om met elkaar gezellig samen te zijn en tijdens deze avond worden er pakjes gedeeld met uitzondering van de eerste-elftallers. Zij, die via J. Bentvelzen een lot getrokken hebben brengen dit mee op die avond en daar dit wellicht nogal wat tijd met zich meebrengt wordt iedereen verzocht op tijd te komen. Muziek en een drankje zorgen wellicht voor de juiste sfeer. De 1e elftalspelers, die natuurlijk allemaal aanwezig zijn gaan op woensdag de 11e ook pakjes uitdelen, zodat er niet de hele avond grote rijmen en surprises worden beluisterd en bekeken.

Verloting wedstrijdbal

De verloting van de wedstrijdbal is nog steeds een groot succes, want ook tijdens de
streekderby van Westlandia tegen Velo zijn er weer heel wat loten verkocht.
Ook dit succes is wederom te danken aan de medewerking van een groot aantal senioren en junioren, die spontaan de loten aan de man hebben gebracht.
Nico Enthoven van de Langebroekweg was de gelukkige bezitter van lot no. 3426 en kon na afloop van de wedstrijd de bal mee naar huis nemen. Er zijn deze competitie nu in totaal 3787 loten verkocht. Een resultaat waarop we allen trots mogen zijn.

G. Veenman

Indoortraining

Zoals vorige week al is aangekondigd gaat een gedeelte van onze junioren vanaf heden elke dinsdagavond in de BLOEMENVEILING hun wekelijkse oefeningen houden. In de sporthal, ingang parkeerterrein aan de IJSBAANKANT dus niet de ingang langs de Rijksweg. Er is voldoende plaats om de fietsen te stallen in de rijwielrekken, Wij herhalen nog even de groepen die verwacht worden: dan volgen alle elftallen (leuk om dit te lezen binnen trainen 50 jaar geleden, modern hoor)

Tonoudedoos

In de volgende Westlandiaan: Uit de Westlandiaan van 11 december 1968

Deel dit artikel met je vrienden