Home » De club » Historie » Mooie verhalen » Oude doos 477

Oude doos 477

📁 Mooie verhalen 📅 woensdag 09 januari 2019
Oude doos 477

Uit de Westlandiaan van 8 januari 1969

Nieuwe adverteerders

Vandaag even een zakelijk babbeltje. Prompt bij de aanvang van een nieuw jaar, verschijnt ook bij ons een nieuwe oplaag van de advertentiepagina ‘s, welke reeds enkele jaren een flinke omvang heeft. Thans is er opnieuw een blad bijgekomen , hetgeen weer 4 pagina ’s extra beslaat. Wellicht is het nu mogelijk geworden om het grote verschil tussen drukkosten en opbrengst tot een niet al te groot minimum terug te brengen. Toen de heren Veenman en van Dijk (good old Piet) onlangs aan het gigantische karwei – voldoende adverteerders vergaren om kostendekkend te kunnen draaien, hadden zij er geen weet van dat de onkosten zodanig zouden stijgen (denkt u maar aan de BTW die toen startte) dat het verschil nog enkele duizenden guldens zou belopen. Opnieuw werd de zaak bekeken en aangepakt, met nieuw succes weliswaar. Misschien zijn er lezers die zich storen aan zoveel advertentiepagina ‘s, maar weet dan dat dit ons blad helpt presentabel te houden.

De nieuwe adverteerders heten wij van vanzelfsprekend van harte welkom in ons gezelschap en wij hopen nog lang van hun medewerking – waarvoor onze welgemeende dank – te mogen profiteren. Anderzijds verzoeken wij de lezers van de Westlandiaan hun inkopen etc. TE DOEN BIJ ONZE ADVERTEERDERS !

Jac. v. Zeijl.

Wil Roos weer thuis

Onze Wil is weer – zij het nog met een gipsbeen – in de huiselijke kring teruggekeerd, waarmee we hem van harte feliciteren met de wens dat hij nu zeer voorspoedig mag genezen en het algeheel herstel dan ook blijvend zal mogen zijn. Dankzij een ijverige initiatiefnemer – voor wie Wil zeer erkentelijk is – werd er tijdens de nieuwjaarsreceptie in de clubtent een inzameling gehouden onder de aanwezigen.
Deze bracht ruim veertig gulden op waarvan beide gehandicapten in onze club – Jac. v. Velzen en Wil Roos – ieder een boekenbon kregen aangeboden.
Wil verzocht de gulle gevers zijn hartelijke dank over te brengen en wilde tevens zijn dank betuigen voor de weer vele rijders, waarmee zijn vrouw Elly en familieleden, op een makkelijke en voordelige manier aan vervoer zijn geholpen voor een regelmatig bezoek in het ziekenhuis te Leiden.

In de volgende Westlandiaan: Westlandia – EDS 26 januari 1969

Ton(oude)doos

Deel dit artikel met je vrienden