Home » Nieuws » Gebiedsvisie Sportpark De Hoge Bomen

Gebiedsvisie Sportpark De Hoge Bomen

📁 Nieuws 📅 vrijdag 11 januari 2019

Beste leden,

 In AD Westland afgelopen woensdag 9 januari jl. is een artikel gepubliceerd over de gebiedsvisie voor sportpark De Hoge Bomen. Via link https://www.ad.nl/westland/plannen-voor-metamorfose-sportpark-de-hoge-bomen~a48fc636/ kunnen jullie het artikel inzien.

De inhoud van de visie is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van alle verenigingen gehuisvest op sportpark
De Hoge Bomen. Twee leden van de werkgroep ‘toekomstvisie sportcomplex Westlandia’, hebben namens onze voetbalvereniging aan dit overleg deelgenomen. De uitkomst is in december gedeeld met het bestuur.

De visie is nog in concept en schetst een aantal oplossingen voor de korte en langere termijn. Voor de korte termijn heeft buurvereniging Hockey Vereniging Westland een probleem met betrekking tot het aantal velden. Voetbalvereniging Naaldwijk heeft aangeboden te willen meedenken in het creëren van een goede en structurele oplossing. Deze richting is uitgewerkt in een voorstel dat in de komende maanden ter goedkeuring aan het college en de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Het eindbeeld geschetst voor de langere termijn richting 2030, betreft een mogelijk nog nader uit te werken scenario en kent nog de nodige m.n. financiële en planologische voorbehouden.

De werkgroep toekomstvisie sportcomplex Westlandia gaat in de komende maanden aan de slag om de gebiedsvisie en de mogelijke gevolgen hiervan voor Westlandia in beeld te brengen.

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in dit verband.

Namens de werkgroep toekomstvisie sportcomplex Westlandia

Aad Kester, voorzitter

Deel dit artikel met je vrienden