Home » Nieuws » Einde van een traditie!

Einde van een traditie!

📁 Nieuws 📅 dinsdag 07 mei 2019
Einde van een traditie!

Beste trouwe lezers van de Westlandiaan,

De wereld om ons heen verandert. De digitalisering schrijdt voort en raakt ook onze club. Dit heeft positieve kanten, in de zin dat het mogelijk is op elk moment van de dag informatie met onze leden te delen. Naast een actuele website wordt Westlandia-nieuws inmiddels dagelijks gepubliceerd via sociale media als Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. Een nadelig gevolg van deze ontwikkeling is het feit dat zowel de fysieke als digitale Westlandiaan steeds minder gelezen wordt. Het aantal leden dat wekelijks het clubblad krijgt thuisbezorgd, neemt jaarlijks af. Het bestuur ziet zich als gevolg hiervan al langere tijd voor de vraag gesteld in hoeverre het nog zinvol is de uitgave van het clubblad te continueren. In de afgelopen maanden heeft het bestuur een grondige afweging gemaakt en zijn alle kosten en baten in beeld gebracht. In de besluitvorming heeft meegespeeld dat er in de zomer van dit jaar een nieuwe website wordt geïntroduceerd. Op deze website wordt een aparte pagina voor sponsoring ingericht, de sponsors die nu nog in het clubblad adverteren, krijgen de gelegenheid een advertentie op de website te plaatsen waardoor zij zich beter kunnen profileren bij de leden en andere bezoekers van de website.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten de verspreiding van het clubblad na 72 jaar te beëindigen. Dit was vanzelfsprekend geen eenvoudig besluit, maar mede gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen onvermijdelijk.

De laatste Westlandiaan zal in week 43 op 26 juni 2019 verschijnen. De redactie van de Westlandiaan heeft het bestuur verzocht om de periode van 72 jaar niet zomaar voorbij te laten gaan en voorgesteld een speciale editie van de Westlandiaan uit te brengen om de herinnering hieraan levendig te houden. Het bestuur maakt graag van dit aanbod gebruik. Bedoeling is deze speciale editie aan het begin van het nieuwe seizoen te presenteren, informatie hierover volgt.

Langs deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers die bij de realisatie en verspreiding van het clubblad betrokken zijn geweest alvast enorm veel dank toezeggen. Rond de verschijning van de laatste editie van de Westlandiaan zullen we hier ook persoonlijk met alle betrokkenen nog bij stil staan.

Veel dank voor het trouw lezen van de Westlandiaan!

Deel dit artikel met je vrienden